Lahjaverolaskuri

Maksettava lahjavero määräytyy lahjan arvon ja veroluokan mukaan. Veroluokkia on kaksi ja ne riippuvat lahjan antajan ja lahjan saajan välisestä sukulaisuussuhteesta.

Käytä lahjaverolaskuria apunasi ja laske paljonko sinun pitää maksaa lahjaveroa.

Syötä lahjan arvo
Kumpaan veroluokkaan kuulut?
Veroluokka I
Veroluokkaan kuuluvat lähimmät sukulaiset, kuten aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli avopuoliso tai perillinen.
Veroluokka II
Veroluokkaan kuuluvat muut kuin 1. veroluokkaan kuuluvat sukulaiset ja perheen ulkopuoliset henkilöt, kuten ystävät.
Veroluokka I0€
Veroluokka II0€
Verollinen määrä0€

Tarvitseko rahoitusta lahjaveron maksamiseen? Kilpailuta lainat Vertaakorkoja palvelussa maksutta.

Kilpailuta lainat

Tärkeää huomioitavaa: jos olet saanut 3 vuoden aikana samalta lahjanantajalta muitakin lahjoja, tulee myös ne ottaa huomioon laskettaessa veron määrää. Voit vähentää uudesta verosta lahjaveron, jonka olet maksanut jo aikaisemmista lahjoista. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa alle 5000 euron suuruisista lahjoista. Ainoastaan 5000 euroa ylittävästä osuudesta maksetaan korko arvosta lahjaveroa.

Mikä on lahjavero?

Suomessa lahjan antaminen toiselle on pääsääntöisesti verotonta, mutta lahjojen kokonaisarvon viimeisen 3 vuoden aikana on oltava alle 5000 euroa. Huolimatta sukulaisuussuhteesta, yli 5000 euron lahjoista on maksettava veroa koko osuudelta summan ylittävästä osasta.

Voit käyttää sivuiltamme löytyvää lahjaverolaskuria apuna lahjan suunnittelussa.

Tavallisesti lahjaverosta ei tarvitse murehtia, mutta monesti vanhemmat tai muut haluavat antaa suuremman lahjan, jolloin luonnollisesti huolellinen suunnittelu voi säästää korkealta verotukselta.

Lahjoista maksettava verot hoidetaan erillisellä veroilmoituksella. Siinä voidaan kuitenkin ottaa huomioon erilaisia asioita, joista on hyvä olla tietoinen.

Lue artikkeli loppuun ja tiedät tarkalleen millainen on suomalainen lahjaverokäytäntö ja mitä siinä tulee ottaa huomioon.

Miten lahjan arvo määritetään?

Lahjaveroilmoitusta tehdessä sinun on selvitettävä mikä on lahjan käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan lahjan todennäköistä myyntihintaa lahjoituspäivänä.

Tämä arvo on olennainen, sillä sen perusteella lahjavero määritetään.

Näin määrität lahjan arvon

 • Arvopaperit ja rahasto-osuudet: Arvopapereiden ja rahasto-osuuksien arvon saa selville arvopaperiyhtiöstä tai pankista, jossa nämä omistukset ovat. Jos uusinta arvoa ei ole määritetty, käytä lähimmän päivän mukaista arvoa.
 • Asuinhuoneistot, kiinteistöt ja mökit: Asunto-osakkeen tai kiinteistä voi lahjoittaa vain kokonaisuudessaan tai murto-osana, niitä ei pysty erikseen pilkkomaan rahallisiin arvoihin. Arvon voi määrittää asiantuntijan (kiinteistövälittäjä) avulla tai vertailuhintojen avulla. Jos se ei näillä onnistu, voit kokeilla pyytää apua suoraan verottajalta.
 • Metsä- ja maatilat sekä muu varallisuus: Metsää- maata tai muuta vastaavaa varallisuutta kuten auton arvostamista varten on laadittu erilliset ohjeet verottajan toimesta. Avaamme kuitenkin tässä kirjoituksessa lisää yleisimmistä lahjoitettavista omaisuuseristä ja niiden oikeaoppisesta arvotuksesta.

Lahjaluonteinen kauppa

Lahjaluonteinen kauppa on kyseessä silloin, kun omaisuuden kauppahinta on vähemmän kuin sen todellinen eli käypä arvo.

Jos ostat esimerkiksi omaisuutta ja maksat kauppahintana vain 75% sen todellisesta arvosta, on kyseessä lahjaluonteinen kauppa ja voit joutua maksamaan lahjaveroa.

Lahjaveron perusteena käytetään tällaisessa tapauksessa kauppahinnan ja omaisuuden käyvän arvon välistä erotusta.

Eli esimerkiksi myyt lapsellesi 100 000 euron huoneiston 75 000 eurolla, joka on 75% sen todellisesta hinnasta. Tässä tapauksessa joudut verotuksen näkökulmasta maksamaan lahjaveroa 25 000 euron osalta Veroluokan 1 mukaan.

Lahjavero taulukko ja veroluokat

Perintöveron tavoin myös lahjoissa verotus on jaettu kahteen luokkaan. Luokat riippuvat lahjanantajan ja lahjan vastaanottajan välisestä sukulaisuussuhteesta.

I Veroluokka = lähimmät sukulaiset

 • Puoliso avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 • Avopuoliso, jos hänellä on (tai on ollut) yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai hän on aikaisemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa lahjanantajan kanssa.
 • Oma lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne. eli kaikki perilliset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, myös adoptiolapset ovat samassa asemassa kuin biologiset sukulaiset.
 • Aviopuolison tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevan puolison lapsi, lapsenlapsi jne. eli perillinen suoraan alenevassa polvessa.
 • Kuolleen aviopuolison lapsi
 • Entisen aviopuolison lapsi – myös siinä tapauksessa, vaikka toinen vanhempi on solminut uuden avioliiton.

 

II Veroluokka = muut kuin lähimmät sukulaiset

 • Muut kuin 1. veroluokkaan kuuluvat sukulaiset, esimerkiksi sisarukset ja sisarusten lapset.
 • Suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt, esimerkiksi kaverit ja ystävät

Lahjaveron maksaminen & lahjaveroilmoitus

Sinun tulee tehdä lahjaveroilmoitus ja maksaa lahjaveroa, jos

 • Saat lahjan, jonka arvo on 5000 euroa tai enemmän
 • Saat samalta lahjanantajalta 3 vuoden aikana useita lahjoja, joiden arvo on yhteensä 5000 euroa tai enemmän

 

5000 euroa pienemmistä lahjoista ei tarvitse antaa lahjaveroilmoitusta.

 1. Ennen lahjaveroilmoitukseen siirtymistä varmistat, että tiedät mikä on lahjan todellinen arvo. Lue tarkemmat ohjeet lahjan arvon määrittelystä yläpuolelta.
 2. Siirry tekemään lahjaveroilmoitus verohallinnon -palveluun. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun sait lahjan. Ilmoitukseen täytetään henkilötunnus, sukulaisuussuhde, lahjan arvo ja lahjoituspäivä.
 3. Lähetettyäsi lahjaveroilmoituksen, saat käsittelyn jälkeen lahjaveropäätöksen ja maksuohjeet. Ilmoituksen käsittelyssä kestää yleensä 2 – 8 kuukautta, mutta joissakin tapauksissa voit saada sen jo saman viikon aikana.
 4. Maksaminen tapahtuu OmaVerossa, jossa on maksuun liittyvät tiedot valmiina.

Verovapaat lahjat

Voit lahjoittaa lapsellesi tai sukulaisillesi verovapaasti pienempiä summia koska tahansa. Vasta, kun summat ylittävät 5000 euroa viimeisen 3 vuoden aikana on lahjasta maksettava veroa.

Kaikki lahjoitettava omaisuus olipa se sitten rahaa tai muuta omaisuutta, kuuluu lahjaveron piiriin ja siitä on maksettava veroa 5000 euroa ylittävältä osalta. Käytä laskuria apuna selvittääksesi, kuinka paljon maksat lahjaveroa.

Hallintaoikeus alentaa lahjansaajan tulevaa lahjaveroa

Hallintaoikeuden laskemiseen on kaava. Varsinaisen hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa se, kuinka pitkäksi ajaksi hallintaoikeus on pidätetty – onko se määräaikainen vai elinikäinen.

Katsotaan seuraavaksi kaksi esimerkkilaskelmaa:

Kun hallintaoikeus on pidätetty eliniäksi

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon ja tekee vähennyksen puolestasi.

Se lasketaan seuraavasti: hallintaoikeus = ikäkerroin x lahjan tuottokerroin x lahjan käypä arvo

Esimerkiksi: Pekka lahjoittaa tyttärelleen kesämökin, jonka arvo on 100 000 euroa. Pekka on 60-vuotias ja pidättää itselleen hallintaoikeuden mökkikiinteistöön. Hallintaoikeuden arvo on ikäkerroin 9 x tuottokerroin 3% x käypä arvo 100 000 = 27 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään lahjan käyvästä arvosta. Tällä tavalla saadaan lahjan verotettava arvo lahjaverotuksessa.

Verotettava määrä on 100 000 euroa – 27 000 euroa = 73 000 euroa. Eli veroa maksetaan tässä tapauksessa 6 860 euroa.

Kun hallintaoikeus on pidätetty määräajaksi

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon ja tekee vähennyksen puolestasi.

Se lasketaan seuraavasti: hallintaoikeus = tuottokerroin x määräaikaisen hallintaoikeuden kerroin x lahjan käypä arvo.

Esimerkiksi: Pekka lahjoittaa tyttärelleen kesämökin, jonka arvo on 100 000 euroa. Pekka on 60-vuotias ja pidättää itselleen hallintaoikeuden mökkikiinteistöön viideksi vuodeksi. Hallintaoikeuden arvo on tuottokerroin 3% x määräaikaisen hallintaoikeuden mukainen kerroin 3,99 x käypä arvo 100 000 = 11 970 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään lahjan käyvästä arvosta. Tällä tavalla saadaan lahjan verotettava arvo lahjaverotuksessa.

Verotettava määrä on 100 000 euroa – 11 970 euroa = 88 030 euroa. Eli veroa maksetaan tässä tapauksessa 8663,60 euroa.

Usein kysytyt kysymykset lahjaverosta

Mikä on lahjavero?

Lahjavero on vero, joka maksetaan toiselle henkilölle annetun lahjan arvosta, siltä osuudelta kun se ylittää 5000 euroa. Vero maksetaan 1 tai 2 tuloluokan mukaan, joka riippuu sukulaisuussuhteesta.

Mitkä ovat lahjaveron veroluokat?

Veroluokka 1 kuuluu lähisukulaiset, kuten puoliso, lapset ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevat puolisot. Vastaavasti veroluokka 2. kuuluu kaikki ne, jotka eivät ole lähisukua eivätkä kuulu 1. veroluokkaan, kuten ystävät ja sisarukset.

Koska pitää maksaa lahjaveroa?

Lahjavero tulee maksettavaksi vasta siinä kohtaa, kun viimeisen 3 vuoden aikana lahjoitettu omaisuus ylittää 5000 euroa. Kaikki alle 5000 euron lahjat ovat siis verovapaita.

Paljonko on lahjavero 5000 eurosta?

Lahjaveron määrä 5000 euron kohdalla on alarajan mukainen 100 euroa.

Kuka tekee lahjaveroilmoituksen?

Lahjaveroilmoituksen tekee aina lahjan saanut osapuoli. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Alle 5000 euron lahjoista ei tarvitse ilmoittaa.

Miten lahjan verotusarvo määritetään?

Lahjaveron verotusarvona käytetään aina omaisuuserän käypää arvoa eli sitä arvoa, mikä omaisuuden hinta juuri lahjoituspäivänä on ollut.

Kannattaako asunto antaa lahjana vai perintönä?

Perintövero on suuremmissa omaisuuserissä kalliimpi kuin lahjavero. Kannattaa tarkistaa aina kulloinkin voimassa oleva verotusasteikko.

Kumpi on suurempi lahjavero vai perintövero?

Molemmat näistä veroista ovat melko samansuuruisia, mutta suuremmissa omaisuuserissä perintövero on suurempi.

Saako vanhemmat maksaa aikuisen lapsen kuluja vai meneekö siitä vero?

Ei mene veroja. Vanhemmat voivat maksaa aikuisen lapsen kuluja kuten sähkölaskuja, ruokaostoksia tai muita laskuja, koska ne eivät mene suoraan lapsen omaan käyttöön. Rahaa lahjoitettaessa lahjaveroa pitää maksaa 5000 euroa ylittävältä osuudelta.

Pitääkö lahjanantajan ilmoittaa lahjoituksesta verottajalle?

Ei tarvitse. On lahjan saajan tehtävä huolehtia siitä, että lahjasta maksetaan verot oikeaoppisesti.

Voinko antaa rahaa puolisolle ilman lahjaveroa?

Voit antaa rahaa puolisolle ilman lahjaveroa. On vain huolehdittava siitä, että 5000 euron arvo ei ylity viimeisen 3 vuoden aikana. Muutoin ylimenevästä osuudesta on maksettava veroa.