Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mobile Resources Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:N yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.8.2019. Viimeisin muutos 8.5.2024.

Vertaakorkoja.fi asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietojenkäsittely

 • Keräämme henkilötietojasi, kun asioit Vertaakorkoja.fi – verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun teet lainahakemusta tai täytät muuta verkkolomakettamme, tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat lainahakemuksen tai muun verkkolomakkeen taikka esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai joita olemme hankkineet markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneiltamme.
 • Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.
 • Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. Kohta mitä oikeuksia sinulla on.

Rekisterinpitäjä

Mobile Resources Group Oy, PL 10, 20250 Turku

Rekisterivastaavan yhteystiedot

Vertaakorkoja.fi
Yllapito@vertaakorkoja.fi

Rekisterin nimi

Vertaakorkoja.fi asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:N yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, reskiterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Mobile Resources Group Oy (PL10, 20250,  Turku “me”) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Mobile Resources Group Oy:n tarjoamia palveluita.

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi voit olla yhteydessä: yllapito@vertaakorkoja.fi / tietosuoja-asiat.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimet
 • Yhteystiedot
 • Ikä
 • Sukupuoli

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten:

 • Asiakkuuden alkupäivämäärä
 • Tieto lainahakemuksen tekemisestä, sekä niiden sisällöstä (lainasumma, laina-aika ja lainan käyttötarkoitus)
 • Suostumuksellasi tieto siitä, hyväksyttiinkö yhteistyökumppanin Sambla Group Oy tai Axo Finace Oy palvelun kautta tehty luottohakemus ja tieto hakemuksen laadusta.
 • Tarjoamiemme www-verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot; suoramarkkinointiluvat ja kiellot, selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä selaimellesi lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot (esim. miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut).

Tarkempaa tietoa evästeistä on saatavilla evästekäytännöstämme, joka on saatavilla tästä.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinointiin hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään, sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa klikkaamalla “poistu listalta” – linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen yllapito@vertaakorkoja.fi.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa sähköpostiosoitteesi, nimesi ja puhelinnumerosi yhteistyökumppanillemme Sambla Group Oy:lle ja Axo Finance Oy:lle sen selvittämiseksi, ottavatko he vastaan lainahakemuksesi.

Luovutamme Sambla Group Oy:lle ja Axo Finance Oy:lle myös seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Lainasumma
 • Laina-aika
 • Henkilötunnus
 • Ikä
 • Lainan käyttötarkoitus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille osapuolille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmäntoimittajat
 • Internetpalveluihin liittyvät palvelun toimittajat
 • Tallennustilapalveluiden toimittajat
 • Viestintäpalveluiden toimittajat
 • Analysointipalveluiden toimittajat

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietoja EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisäästeisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi yhden vuoden.

Kirjanpitoon sisältyvät henkilötiedot säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla yllapito@vertaakorkoja.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivästystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvityksiä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä, jos:

 • Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • Tai henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • Käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • Emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi;
 • Tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perustteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot järsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • Suoritamme käsittelyä automaattisesti;
 • Ja käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa “poistu listalta” linkkiä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit Vertaakorkoja.fi verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

Saamme Sambla Group Oy:lta tiedot iästäsi, postinumerostasi ja sukupuolestasi sekä suostumuksellasi lainahakemuksesi hyväksymisestä ja laadusta.

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinki yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Emme ylläpidä manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Palvelun käyttöehdot löytyvät täältä.