Ulosottolaskuri

Ulosottolaskuri näyttää sinulle kuinka suuren osan tuloistasi vouti vie. Laskurin käyttäminen on helppoa – syötä nettotulosi eli se summa, joka sinulle jää palkasta verojen ja vähennysten jälkeen.

Syötettyäsi tiedot laskuriin, näet suojaosuuden sekä ulosoton määrän kuukaudessa.


Syötä nettotulosi (€):
Valitse huollettavien lukumäärä:

Ulosoton on oltava inhimillistä siten, että velalliselle on jäätävä velkojen jälkeen myös rahaa elämiseen. Tästä syystä käytössä on suojaosuus, johon vaikuttaa velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärä.

Ulosoton määrä0€
Suojaosuus0€
Käteen jää0€

Oletko vaarassa ylivelkaantua? Pyydä tarjous yhdistelylainasta ja kuittaa aikaisemmat velat.

Yhdistä lainat tästä

Mikä on ulosotto?

Ulosotto on lakiin perustuva menetelmä, jossa maksamatonta laskua tai velkaa peritään. Silti toimenpiteen on oltava inhimillinen, eli velallisen tulojen täytyy riittää elämiseen ja elättämään tarvittaessa lapset.

Ulosotossa tulosi ja omaisuutesi selvitetään. Näiden perusteella tehdään maksukykyarvioi, jonka perusteella ulosotto pidättää rahaa suoraan palkasta, eläkkeestä tai muusta tulojen lähteestä velkojen maksamiseen niin kauan kunnes velka on kuitattu tai sopimus on täytetty.

Ulosoton kohteeksi voi joutua myös omaisuus, kuten auto tai asunto-osake.

Alkaako ulosotto heti?

Ulosotto ei ala heti. Yleensä kestää useita kuukausia ennen kuin asia pistetään vireille. Tuona aikana monet ulosottoriskissä olevat ehtivät maksamaan velkansa pois joko erilaisin järjestelyin tai sitten vakuudettomalla yhdistelylainalla, joka kattaa velat.

Jos ulosotto määrät ovat suuria, on lähes mahdotonta ehtiä lyhentämään velkoja riittävästi ennen ulosoton alkamista.

On myös hyvä muistaa, että velallisen pankkitiliä valvotaan ulosottomiehen toimesta Uljas-nimisellä tietokoneohjelmalla, joka ilmoittaa heti, jos pankkitilillä olevat varat ylittävät ulosoton suojaosuuden ja näin ylimenevä rahamäärä voidaan nopeasti ulosmitata.

Ulosoton suojaosuudet 1.1.2024

Ulosoton suojaosuudet vaihtelevat vuosittain ja niiden määrä riippuu huollettavien määrästä seuraavasti:

  • Velallinen yksin: 976,8 euroa
  • Velallinen + 1 huollettava: 1262,4 euroa
  • Velallinen + 2 huollettavaa: 1548 euroa
  • Velallinen + 3 huollettavaa: 1833,60 euroa

Näin paljon sinulta voidaan ulosmitata

Ulosmittaus määritellään seuraavasti:

  1. Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, ulosmittausta ei tehdä.
  2. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuuden verran. Ulosmitattava määrä on suojaosuuden ylittävältä osuudelta 2/3. ((palkka – suojaosuus) X 2/3).
  3. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, nettopalkasta ulosmitataan 1/3. (palkka x 1/3)
  4. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä, ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosa sen ylittävästä palkan osasta, kuitenkin maksimissaan puolet. (1/3 X (4X suojaosuus) + (1/4 X (palkka – 4X suojaosuus)))

Voiko ulosoton välttää?

Velkaantuminen alkaa monesti salakavalasti ja ongelmaan havahdutaan vasta siinä kohtaa, kun ulosotto lähestyy. Velallisella on kuitenkin vielä ennen ulosoton alkamista mahdollisuus maksaa velkansa pois, jos summat ovat maltillisia.

Paras tapa yrittää välttää ulosotto on kokeilla hakea yhdistelylainaa näitä velkoja varten.

Vertaakorkoja palvelun avulla voit pyytää lainatarjouksen kerralla yli 30 pankilta ja rahoituslaitokselta ja katsoa, josko jokin niistä olisi valmis tarjoamaan sinulle lainojen yhdistämistä.

Ennen omien ratkaisujen tekemistä voi kuitenkin olla järkevää selvittää myös muut vaihtoehdot esimerkiksi talous- ja velkaneuvojien kanssa. Nämä palvelut ovat maksuttomia ja niistä on varmasti apua.

Velkaa voi myös järjestellä kotikuntasi sosiaalisella luotolla, Takuusäätiön takauksella järjestelylainaan tai yksityishenkilön velkajärjestelyllä.

Suppea ulosotto ja passiivirekisteri

Velkojan on mahdollista halutessaan rajoittaa ulosottotoimia pyytämällä suppeaa ulosottoa. Tässä tapauksessa ulosottotoimenpiteet rajoittuvat palkan, eläkkeen tai muun sellaisen ulosmittaukseen, jossa ulosmittauksen kohdetta ei tarvitse muuttaa rahaksi, kuten asunto tai auto.

Suppeassa ulosotossa velkoja ei voi hakea saatavaansa passiivirekisteröintiä myöhempiä toimenpiteitä varten ja sen käsittelymaksu on velkojalle edullisempi kuin tavallisessa ulosotossa.

Passiivirekisteri tarkoittaa tilannetta, jossa velallisella ei ole ulosmitattavaa omaisuutta tai tuloja ja velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi ja ulosottoasian vireilläolo päättyy. Velkoja voi pyytää vireilläolon aikana saatavien merkitsemistä passiivirekisteriin.

Tämä tarkoittaa, että jos velalliselta löydetään rekisteröintiaikana ulosmitattavaa omaisuutta, kuten esimerkiksi veronpalautus se voidaan ulosmitata rekisteriin merkityn saatavan hyväksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ulosotosta:

Ulosotto on monelle vaikea aihe ja siihen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Pyrimme laatimaan mahdollisimman kattavan osion vastaamaan näihin eniten esitettyihin kysymyksiin.

Voiko ulosottomies tulla kotiin?

Suurin osa saatavista peritään nykyisin suoraan sähköisesti tapaamatta itse velallista. Tapaaminen tapahtuu yleensä ulosottolaitoksen toimipisteellä. Näin ollen tavallista irtaimistoa, kuten huonekaluja tai kodinkoneita ei ulosmitata.

Voiko ulosotto ulosmitata auton tai asunnon?

Velallisen asunto tai auto voidaan ulosmitata irtaimena omaisuutena. Tästä kuitenkin neuvotellaan siten, että olosuhteet pysyvät inhimillisinä.

Saako pomo tai esimies tietää ulosotosta?

Pomo tai esimies ei saa tietää henkilön ulostotosta, mikäli velallinen on tehnyt maksusuunnitelman ulosottomiehen kanssa. Työnantaja saa tietää ulosotosta siinä kohtaa, jos ulosmittaus tehdään suoraan velallisen palkasta.

Onko ulosotto maailmanloppu?

Ulosotto ei ole maailmanloppu vaan opettavainen tarina oman talouden hallinnasta. Taloudellisiin ongelmiin on mahdollista saada apua ilmaiseksi esimerkiksi Takuusäätiöltä ja velkaneuvonasta.

Paljonko ulosotto vie 2000 euron palkasta?

Lapsettoman 2000 euroa nettona tienaavan velallisen ulosoton määrä on 666,67 euroa, kun suojaosuus otetaan huomioon. (FIX)

Miten ulosoton suojaosuus lasketaan?

Ulosoton suojaosuuteen vaikuttaa huollettavien lukumäärä. Käytä ulosottolaskuria apunasi selvittääksesi ulosoton määrä ja suojaosuus.

Kuinka paljon ulosotto voi ottaa palkasta?

Ulosotto voi ottaa palkasta niin paljon, että sinulle jää niukasti rahaa vain elämiseen tai elämiseen ja esimerkiksi lasten elättämiseen. Laskuri näyttää tarkan ulosoton määrän.

Mitä ulosotto tekee, jos ei ole tuloja?

Ulosotto voi todeta sinut varattomaksi ja keskeyttää ulosmittauksen. Saatavat saatetaan kuitenkin merkintä passiivirekisteriin, jolloin rekisteröintiaikana ylimääräinen omaisuus voidaan ulosmitata.

Kuinka nopeasti ulosotto alkaa?

Ulosoton alkaminen kestää yleensä useita kuukausia ja tuona aikana on mahdollista lyhentää velkoja mahdollisimman paljon tai mahdollisesti maksaa ne jopa kokonaan pois.

Näkeekö ulosotto tilin saldon?

Kyllä. Ulosottolaitos näkee tilisi saldon. He käyttävät Uljas-palvelua arvioimaan tilisi suojaosuuden jälkeen jäävä ylijäämä, joka voidaan ulosmitata.

Koska ulosotto merkintä poistuu?

Maksuhäiriömerkintä on voimassa 2 – 3 vuotta. Merkintä poistuu kuitenkin jo kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu kokonaisuudessaan ja siitä on ilmoitettu luottotietorekisteriin.

Kauanko kestää, että lasku menee ulosottoon?

Laskut eivät mene heti ulosottoon. Ehdit saamaan useita muistutuskirjeitä, joissa ilmoitetaan perintätoimien aloittamisesta.

Miten päästä velkajärjestelyyn?

Velkajärjestelylle on tiettyjä edellytyksiä, joiden on ensin täytyttävä. Ota yhteyttä suoraan talous- ja velkaneuvontaan ja selvitä onko sinun mahdollista päästä järjestelyyn.

Tuleeko ulosotosta ilmoitus?

Kyllä. Ulosotosta ilmoitetaan velalliselle vireilletuloilmoituksella heti, kun hakemus ulosotosta on tullut ulosottomiehelle. Ilmoitus annetaan velalliselle viipymättä.

Missä kohtaa luottotiedot menevät?

Pelkkä muistutus- tai perintäkirjeen saaminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriömerkintä annetaan vasta siinä kohtaa, kun laskua ei perintätoimiston vaatimuksestakaan huolimatta makseta ja asia ratkaistaan käräjäoikeudessa.