Luottotietojen menetys

Luottotietojen menetys

Luottotietojen menetys eli tunnetummin maksuhäiriömerkintä voi aiheuttaa kyseiselle henkilölle suuria ongelmia. Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottorekisteriin esimerkiksi maksamattomien laskujen seurauksena. Luottotietojen menetyksen jälkeen voi olla hankalaa saada luottokorttia, ottaa lainaa tai jopa vuokrata asuntoa. Useimmat vuokranantajat tarkistavat vuokralaisen luottotiedot ennen vuorkasopimuksen kirjoittamista. 

Jos elämässä tulee tilanne jolloin ei pysty itse hallitsemaan raha-asioitaan tai laskujen maksaminen tuottaa ongelmia, kannattaa ne mieluummin selvittää ennen kuin ne aiheuttavat maksuhäiriömerkinnän. Useimmat unnat tarjoavat tällaisille henkilöille talous- ja velkaneuvontaa. 

Mitä luottotiedot tarkoittavat?

Käytännössä luottotiedot antavat kuvan kyseisen henkilön taloudellisesta asemasta, sitoumusten hoitokyvystä sekä luotettavuuden arvioinnista. Suomessa on muutamia tahoja jotka ylläpitävät luottorekisteriä, niitä ovat mm. Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Oy. Nämä kyseiset tahot välittävät henkilöiden luottotietoja esimerkiksi pankeille, rahoituslaitoksille sekä muille jotka ovat oikeutettuja niitä käyttämään. 

Useimmat yritykset haluavat selvittää henkilön luottotiedot ennen tuotteiden tai palveluiden ostamista esimerkiksi laskulla tai osamaksulla. Jos asiakas maksaa käteisellä tai ennakkoon, niin luottotietojen tarkistusta ei vaadita. Luottotietorekisterin tarkoituksena on auttaa yrityksiä tekemättä tappiota esimerkiksi tilanteessa jossa asiakas ei ole maksukykyinen. 

Milloin luottotiedot voi menettää?

Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottorekisteriin silloin jos asiakas on jättänyt laskun tai maksun maksamatta pidemmältä aikaväliltä. Maksulaiminlyönnillä tarkoitetaan laskun tai muun vastaavan maksamatta jättämistä. Luottotietolaissa on erikseen määritelty maksuhäiriömerkinnän syntymisen perusteet. 

Maksuhäiriömerkintä ei voi kuitenkaan ilmaantua lyhyessä ajassa eikä sitä voi olla huomaamatta. Esimerkiksi jos laskun maksaminen myöhästyy, se ei automaattisesti vielä tarkoita maksuhäiriömerkintää. Prosessi joka maksuhäiriömerkinnästä aiheutuu voi tapahtua hieman eri tavoin laskun tyypistä riippuen. 

Kulutusluottojen maksamatta jättämisestä aiheutuva maksuhäiriömerkintä

Jos asiakkaalla on jäänyt maksamatta kulutusluotto tai muu vastaava laina 60 päivän ajalta, niin kyseisessä tilanteessa asiasta on mahdollista kirjata merkintä luottorekisteriin ilman erillistä käsittelyä tuomioistuimsessa. Tämä tilanne koskee erityisesti pankkeja, rahoituslaitoksia sekä pikalainayhtiöitä. Ennen maksuhäiriömerkintää asiakkaalle on pitänyt lähettää kirjallinen maksukehotus vähintään 21 päivää ennen. Kyseisessä kirjallisessa kehotuksessa pitää tulla ilmi mahdollinen uhka maksuhäiriömerkinnästä. 

Laskutyypit jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia

On myös olemassa muutamia laskutyyppejä, jotka ovat suoraan ulosottokelpoisia. Näihin lukeutuvat mm. sakot, verot, terveysmaksut, elatusavut tai liikennevakuutusmaksut. Näissä laskuissa on mahdollista, että velkoja halutessaan lähettää vain yhden maksukehotuksen ja maksamatta jättämisestä asia siirtyy suoraan ulosottoon. 

Kun saatava siirtyy ulosottoon, niin ulosottoviranomainen perii laskua suoraan velalliselta. Jos ulosotosta huolimatta velallinen ei suorita maksuaan, niin kyseisestä asiasta aiheutuu maksuhäiriömerkintä. 

Jos velallinen maksaa laskunsa vasta ulosottoon siirtymisen jälkeen, niin tässä vaiheessa lasku sisältää lisäkuluja. Tämän takia asia kannattaa pyrkiä hoitamaan ennen ulosottoprosessia. Mieluummin avoinna oleva lasku kannattaa maksaa ulosottoon kuin antaa sen edetä seuraavaan vaiheeseen mikä on maksuhäiriömerkintä. 

Tuomioistuimen velkomustuomion seurauksena kirjattu maksuhäiriömerkintä

Perinteisien laskujen osalta velkojan on mahdollista hakea saatavaansa riidattomana käräjäoikeudessa. Tässä tapauksessa käräjäoikeus antaa kyseisestä asiasta yksipuolisen velkomustuomion, mikä aiheuttaa automaattisesti maksuhäiriömerkinnän. Jos kuitenkin velallinen pystyy tai suostuu maksmaan velan oikeudenkäynnin aikana, niin maksuhäiriömerkintä voi olla mahdollista välttää. On olemassa myös tapauksia jolloin velkojan vaatimus hylätään käräjäoikeuden toimesta esimerkiksi jos lasku on aiheeton tai keksitty, tällöin asiasta ei kirjata maksuhäiriömerkintää. 

Käräjäoikeuden antaessa yksipuolisen velkomustuomion, on velkojan mahdollista siirtää kyseinen saatava ulosottoon. Jos ulosottoviranomainen ei saa maksua perittyä, niin asiasta kirjataan uusi maksuhäiriömerkintä. 

Velkajärjestelystä aiheutuva maksuhäiriömerkintä

Yksityishenkilöiden on mahdollista saada vapaaehtoista velkajärjestelyä, jotta olisi helpompaa suoriutua maksamattomista laskuista. Kuitenkin tästä toimenpiteestä tehdään merkintä maksuhäiriörekisteriin. 

Mihin asioihin maksuhäiriömerkintä vaikuttaa?

Henkilön luottotietoihin merkitystä maksuhäiriömerkinnästä voi koitua yllättävänkin suuria ongelmia. Sen seurauksena normaalienkin asioiden hoitaminen voi hankaloitua. Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa seuraaviin asioihin: 

  • Tavaroiden tai palveluiden ostaminen laskulla tai osamaksulla ei ole mahdollista
  • Puhelinliittymää ei voida rekisteröidä kyseisen henkilön nimiin, vaan hän voi ostaa prepaid-liittymän tai hänen pitää maksaa puhelinlaskunsa ennakkona
  •  Luottokorttia, pankkilainaa ei myönnetä tai niiden hakeminen voi olla hankalaa
  • Jos kyseisellä henkilöllä on luottokortteja, usein niiden käyttöoikeus evätään
  • Useimmat rahoituslaitokset eivät myönnä ollenkaan lainaa tai luottoa maksuhäiriömerkinnän saaneelle
  • Vakuutuksien saaminen on erittäin hankalaa
  • Vuokra-asuntoa hakiessa luottotiedot tarkistetaa, joten uuden asunnon löytäminen voi olla vaikeaa
  • Uuden työpaikan saaminen 

Milloin maksuhäiriömerkintä poistuu?

Luottorekisteriin kirjattu maksuhäiriömerkintä ei säily koko loppuelämän. Usein niiden vanhenemisaika on vaihteleva, tyypillisesti kuitenkin 2 – 3 vuotta. Jos tapaus koskee velkaa, voi merkintä pysyä luottotiedoissa jopa 15 – 20 vuotta. 

Maksuhäiriömerkinnän saaneen on mahdollista myös itse vaikuttaa sen poistumiseen. Esimerkiksi jos kyseisen laksun maksaa, niin maksuhäiriömerkintä voi lyhentyä kahteen vuoteen. Jos kuitenkin henkilö hankkii uuden maksuhäiriömerkinnän, niin se pidentään sen pysyvyyttä rekisterissä. 

Kaikissa maksuhäiriömerkintään johtaneissa asioissa velallisen on oikeus saada tieto mistä merkintä on syntynyt. Jokaisella maksuhäiriömerkinnän saaneella on oikeus pyytää kerran vuodessa maksuttomasti luottotietorekisteriote luottotietoyhtiöltä. Näissä dokumenteissa pitää tulla ilmi henkilön merkinnät sekä niiden vanhenemisaika. 

Useimmat maksuhäiriömerkkinnän saaneet ovat voineet turhautua maksukyvyn heikentyessä ja näin ollen antaneet laskun mennä viimeisimpään vaiheeseen eli merkintään. Vaikka maksukyky heikentyisi, voi siltikin tilanteeseen löytyä jokin ratkaisu. Ulosottoon menneitä lainoja on mahdollista yrittää järjestellä velkajärjestelyllä ja tämän avulla elämä voi jatkua maksuhäiriömerkinnästä huolimatta.

Jos tiedät, ettet pysty suoriutumaan maksuista älä anna sen edetä maksuhäiriömerkintään asti vaan ota mieluummin yhteyttä laskun lähettäjään ja sovi mahdollinen uusi maksuaikataulu. Useimmat velkojat ovat suostuvaisia tekemään uuden maksusopimuksen maksuhäiriömerkinnän sijaan.

Tobias

Tobias L. @vertaakorkoja.fi

Sivustovastaava, sisällöntuottaja, journalisti

Haluamme auttaa kuluttajia löytämään heille parhaiten sopivat rahoitustuotteet. Puolueeton vertailu on paras tapa parantaa omaa asemaa markkinoilla.