Sähkönkulutus

Sähkönkulutus

Sähkönkulutukseen vaikuttaa useat eri tekijät kuten esimerkiksi asunnon tyyppi, koko, asukkaiden määrä ja elintavat. Suurimmat sähkönkulutusta edistävät tekijät kotona ovat kodin ja käyttöveden lämmitys. Kerrostaloasumisessa säästää huomattavasti sähköä, kun maksettavana ei ole näitä kuluttavia tekijöitä mitä taas omakotitalossa on. Suurimpia tekijöitä sähkönkulutukselle on se asutaanko omakotitalossa, kerrostalossa vai rivitalossa sekä onko kyseessä pieni vai iso asunto.

Sähkönkulutusta pystyy alentamaan jo pienilläkin teoilla, esimerkiksi sähkösopimuksen kilpailutus on tärkeä osa sitä. Omakotitaloissa sähkönkulutus voi olla jopa 20 000 kWh vuodessa, joten kilpailutus on järkevää. Sähkön kilpailutus auttaa säästämään selvää rahaa ja vuodessa säästöjä voi kertyä jopa useita satoja euroja. Sähkönhinta voi vaihdella huomattavasti, joten se kannattaa kilpailutta puolen vuoden välein.

Kerrostaloasunnon sähkönkulutus

Kerrostaloasuntojen sähkönkulutus on vielä suhteellisen maltillista, sillä taloyhtiö hoitaa käyttöveden lämmityksen eikä niistä tarvitse itse huolehtia omassa sähkölaskussaan. Tyypillisesti kerrostaloasuntojen sähkönkulutus muodostuu kodinkoneiden käyttämisestä kuten esimerkiksi jääkaappi-pakastimesta, kodin muista elektroniikkalaitteista ja ruoanvalmistukeen käytettävistä sähkölaitteista.

Kerrostaloasuntojen valaistus ei ole mikään suuri vaikuttava tekijä, sillä sen osuus kokonaiskulutuksesta on vain noin 10–15 %.

Sähkönkulutus yksiössä

Yleensä kerrostaloyksiön sähkönkulutus vuodessa on noin 1500–2500 kilowattituntia. Jos yksiössä on pienet kylmälaitteet tai esimerkiksi asunnossa ei ole omaa pyykinpesukonetta niin sähkönkulutus voi olla vuodessa jopa alle 1000 kilowattituntia. Kun taas jos asukkaalla on käytössään lämmitys sekä lattialämmitys, tulee niistä aiheutuvat kustannukset asukkaan maksettavaksi. Usein myös, jos asunnossa on sähkökäyttöinen kiuas voi saunanlämmityksen osuus olla vuodessa noin 500–1000 kilowattituntia.

Sähkönkulutus kaksiossa

Kaksio ei itsessään kuluta sen enempää mitä yksiökään, jos asukas määrä pysyy samana. Kerrostaloasuntojen sähkönkulutukseen ei niinkään vaikuta asunnon koko vaan asukkaiden lukumäärä. Jos kaksi henkilöä asuu kerrostalokaksiossa, on kulutus vuodessa noin 2000–3000 kilowattituntia.

Sähkönkulutus kolmiossa

Tähän asiaan pätee sama seikka mitä kaksioonkin eli käytännössä kulutukseen vaikuttaa asukkaiden lukumäärä. Tyypillisesti kolmen hengen taloudessa sähkönkulutus on vuodessa noin 2500–3000 kilowattituntia.

Sähkönkulutus kaava

Rivitaloasunnon sähkönkulutus

Rivitaloasuntojen sähkönkulutukseen vaikuttaa lämmitystapa. Jos esimerkiksi asunto lämmitetään kaukolämmöllä ei sähkönkulutus ole sen suurempi mitä kerrostaloasunnossa. Jos taas asunnon lämmitys tapahtuu sähköllä, kasvaa talouden sähkönkulutus merkittävällä tavalla.

Tyypillisesti rivitaloasuntojen valaistukseen kuluu enemmän sähköä mitä kerrostaloasunnoissa. Rivitaloasunnot ovat usein suurempia ja ne sisältävät useampia kerroksia, joten helposti voi unohtaa valot tai tietokoneen päälle toiseen kerrokseen. Tällainenkin pieni asia voi pidemmällä aikavälillä nostaa talouden sähkönkulutusta.

Vaikka rivitaloasunnossa olisikin sähkölämmitys, on sen kulutus huomattavasti pienempi mitä omakotitaloissa. Usein omakotitalossa sähkö pääsee ”karkaamaan”, joka voi myös nostaa sähkölaskua.

Rivitaloasunnossa, jossa asuu kaksi henkilöä, on sähkönkulutus yleensä vuodessa noin 2500–3500 kilowattituntia, jos lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä. Jos taas vastaavasti asukkaiden lukumäärä olisi kolme nostaisi se sähkönkulutuksen johonkin 3000–4000 kilowattituntiin vuodessa.

Jos asunnonlämmitys tapahtuu sähköisesti nostaa se sähkönkulutusta ja sähkölaskua huomattavalla summalla. Asunnon lämmityskustannuksiin vaikuttaa myös vuodenaika, sääolosuhteet ja se onko esimerkiksi käytössä takka. Sähkönkulutus on automaattisesti talviaikaan korkeampi ja taas kesällä alhaisempi.

Omakotitalon sähkönkulutus

Jokaiseen asunnontyyppiin vaikuttaa lämmitystapa ja tämä koskee myös omakotitaloa. Kulutukseen vaikuttaa luonnollisesti elintavat, mutta sähkönkulutus nousee huomattavasti, jos asunnon lämmitykseen käytetään sähköä.

kaukolämmitteinen omakotitalo, jossa asuu, nelihenkinen perhe on sähkönkulutus tyypillisesti noin 20 000 kilowattituntia vuodessa. Tästä syystä omakotitaloa hankkiessa on syytä muistaa kiinnittää huomio lämmitystapaan. 

Sähkölämmitteisen omakotitalon sähkökulut voivat olla kuukaudessa jopa useita satoja euroja. Tästä syystä varsinkin omakotitalossa asuvien kannattaa muistaa kilpailuttaa sähkösopimus riittävän usein.

Tyypillinen sähkönkulutus

Kerrostalossa yksinasuvan sähkönkulutus on yleensä alhaista, noin 1500 kilowattituntia vuodessa.

Kerrostaloasunnossa kaksinasuvan sähkönkulutus voi olla taas hieman korkeampi noin 2500 kilowattituntia vuodessa.

Eniten sähköä kuluttavat kodinkoneet

Sähkönkulutuksen pystyy arvioimaan, kun kaikki kulutukseen vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Sähkönkulutukseen vaikuttaa käytettävien kodinkoneiden ikä ja se, miten laitteet toimivat. Ostopäätöstä tehdessä kannattaa kiinnittää huomio kodinkoneen kulutukseen ja valita vähiten kuluttava. Tämän lisäksi sähkönkulutukseen voi vaikuttaa myös kodinkoneen oikeaoppinen käyttö ja riittävä huoltaminen.

Jokainen kodinkone on jaoteltu eri energialuokkaan, jonka perusteella pystytään arvioimaan miten paljon se kuluttaa sähköä toimiakseen. A-luokka on paras ja G-luokka huonoin.

Miten paljon jääkaappi kuluttaa sähköä?

Kodinkoneisiin kuuluvat kylmälaitteet kuten esimerkiksi jääkaappi ja pakastin ovat ympärivuorokauden päällä. Vaikka ne olisivatkin 24/7 toiminnassa, voi sähkönkulutus olla silti vain noin kymmenesosa kokonaiskulutuksen määrästä. 

Tyypillisesti tavallinen 150–200 litrainen jääkaappi kuluttaa noin 0,3–0,8 kilowattituntia vuorokaudessa, mikä on noin muutaman sentin vuorokaudessa. Kun taas 200–300 litrainen jääkaappia kuluttaa äskeiseen verrattuna kaksinkertaisen määrän.

Kilpailuta sähkö ja säästä selvää rahaa

Sähköenergioiden hinnoissa voi olla suuriakin vaihteluita, joten sähkön kilpailuttaminen on järkevää. Sähkölaskun muodostaa kaksi tekijää, jotka ovat sähkönsiirto ja sähköenergia. Sähkönsiirtoon et pysty itse vaikuttamaan vaan se määräytyy verkkoalueen mukaisesti. Kuluttaja pystyy kuitenkin itse vaikuttamaan tähän toiseen tekijään eli sähköenergiaan.

Yleensä uusi sähköyritys hoitaa vanhan toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen irtisanomisprosessin. Vaikka kilpailuttaisit sähkösopimuksesi, ei se vaikutta sähkönsiirron hintaan sillä sen määräytyy aluekohtaisesti. Jos olet solminut määräaikaisen sopimuksen, ei sinulla ole mahdollisuutta irtisanoa sitä ennen kuin määräaikaisuuden päättymistä.

Sähkönkilpailuttaminen on nopea ja helppo prosessi, jonka avulla löydät halvimman sähkösopimuksen ja säästät selvää rahaa. Kilpailutusprosessi vie korkeintaan muutaman minuutin.